• Пт. Лип 1st, 2022

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ПОБУТОВІ ПОТРЕБИ

ВідГоловний Редактор

Кві 16, 2014

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) – споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 № 2246 (далі – Правила)

Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється, починаючи з 1 січня 2007 по роздрібних цінах, диференційованими залежно від обсягів споживання, встановлених НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності – за нормами споживання природного газу.
Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів здійснюється залежно від річного обсягу використання природного газу (зафіксованого на особових рахунках споживача) у попередньому році.
Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на 1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу та суми нарахованих пільг окремо по кожному споживачеві залежно від обсягу використання газу у попередньому році та від диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних цін, що діяли в зазначеному році.
З ініціативи газопостачанню підприємства або заявою споживача газопостачальне підприємство проводить станом на 1 липня перерахунок оплати вартості використаного природного газу залежно від обсягу його використання в першому півріччі поточного року та від роздрібних цін, що діють в першому півріччі поточного року, аналогічно перерахунку, який проводиться за підсумками року станом на 1 січня. При цьому слід враховувати, що обсяг використаного споживачем природного газу у першому півріччі поточного року становить 60 відсотків річного обсягу споживання природного газу, згідно з яким застосовуються роздрібні ціни на природний газ.

Споживач має право на:

• безперебійне постачання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором про надання населенню послуг з газопостачання;
• якісне та своєчасне технічне обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів;
• отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за своєю заявкою;
• перевірку якісних показників газу та якості надання послуг;
• зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження тиску газу;
• отримання інформації щодо тарифів на постачання і транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску в газовій мережі тощо;
• розірвання договору та/або відшкодування збитків відповідно до порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил;
• повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний і міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, подається газопостачальному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення, шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв і їх пломбування в установленому порядку;
• проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу у разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім’ї за основним місцем проживання за період не більше шести місяців за умови надання в місячний термін з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтверджуючими документами;
• проведення у строки, передбачені пунктом 10 Правил, звіряння фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу з підписанням відповідного акта.

Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 № 2246

Аварійна служба виклику – тел. 104.