• Чт. Лип 18th, 2024

Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Луганськгаз"

!!! Все буде Україна !!! АT "Луганськгаз" !!! Все буде Україна !!!

ПРОЦЕДУРА ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

ВідГоловний Редактор

Тра 14, 2018

У разі виникнення спору з будь-яких питань, які виникають у зв”язку з розподілом природного газу: незгоди з обліковими даними щодо обсягів спожитого газу, незгоди з діями працівників АТ «Луганськгаз» щодо повірки, встановлення лічильників, проведення звірянь показань, обслуговування, ремонту газового обладнання, видачі технічних умов, іншими питаннями, пов”язаними з наданням послуг з приєднання до газових мереж чи іншої діяльності АТ «Луганськгаз», Ви можете звернутись до Контакт-центру компані.

У разі невирішення Вашого питання шляхом переговорів, незадоволення наслідками усного розгляду або небажання вести переговори усним шляхом звертайтесь до АТ «Луганськгаз» із письмовою заявою (претензією). У заяві (для пришвидшення її розгляду) слід зазначити:

 • прізвище, ім”я, по-батькові замовника, назву заявника-юридичної особи;
 • ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
 • ЕІС-код;
 • поштову адреса;
 • зміст питання, яке викликає спір;
 • суть прохання, очікуваного наслідку звернення.До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців!
 • Вашу претензію слід оформлювати відповідно до вимог статті 6 Господарсько-процесуального кодексу України, а саме зазначити у претензії:
 • Претензії розглядаються якнайшвидше, але не пізніше 1 місяця з дня її надходження. Про наслідки її розгляду Вам буде повідомлено за зазначеними в претензії реквізитами.
 • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред”являється;
 • дата пред’явлення і номер претензії;
 • обставини, на підставі яких пред’явлено претензію, докази, що підтверджують ці обставини, посилання на відповідні нормативні акти;
 • вимоги заявника;
 • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, платіжні реквізити заявника претензії;
 • перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.Претензії юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розглядаються протягом 10 днів з дня її одержання. Про наслідки її розгляду Вам буде повідомлено на зазначені Вами у претензії реквізити.До уваги споживачів!
 • Чинне процесуальне законодавство, яке врегульовує порядок судового вирішення спорів, не містить прямої норми щодо відмови у прийнятті позовної заяви у разі недодержання досудового порядку вирішення спорів. Однак, в позовній заяві слід зазначати, які Ваші права та законні інтереси було порушено, а за відсутності порушеного права – відсутній предмет спору і справа розгляду в судах не підлягає. Тому для уникнення відмови у прийнятті позовної заяви з підстави, що справа не підлягає розгляду у відповідних судах, радимо Вам перед зверненням до суду обов”язково скористатись своїм правом вирішити спір безпосередньо з АТ «Луганськгаз», в ході чого Ви зможете з”ясувати всю інформацію щодо наявності чи відсутності порушень Ваших прав та законних інтересів та забезпечити доказову базу для звернення до суду, якщо таке звернення буде визнане Вами за необхідне.
 • У разі невирішення Вашого питання в претензійному порядку Ви можете звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; е-mail: box@nerc.gov.ua, офіційний сайт НКРЕКП: www.nerc.gov.ua, її територіального підрозділу у Харківський області за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, е-mail: energo.kh@newline.net.ua, або до суду.
 • Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до АТ «Луганськгаз»  рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

//ivaiptoagha.net/4/5729516