• Чт. Лип 18th, 2024

Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Луганськгаз"

!!! Все буде Україна !!! АT "Луганськгаз" !!! Все буде Україна !!!

Визначення втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ на лютий 2021

ВідГоловний Редактор

Бер 15, 2021

{Назва глави 6 розділу III в редакціїПостанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}

1. З урахуванням специфіки переміщення природного газу газорозподільною системою, що пов*язана з умовною нормативною герметичністю газопроводів, з*єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, інших приладів та обладання (тобто стан, за якого можливий витік газу, що не може бути зафіксований органолептичним методом) та витоками газу під час технічного огляду чи обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів, обладнання, устаткування, Оператор ГРМ укладає договір (договори) на закупівлю природного газу для покриття об*ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничотехнологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності.

2. Річні розміри нормативних та виробничотехнологічних втрат/витрат природного газу для кожного оператора газорозподільної системи, які враховуються при встановленні тарифів на послуги розподілу природного газу, визначаються згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничотехнологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033.

{Пункт 2 глави 6 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2033 від 06.11.2020}

3.{Абзац перший пункту 3 глави 6 розділу ІІІ виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}

Оператор ГРМ у порядку, встановленому Регулятором, зобов*язаний надавати Регулятору звітні дані про фактичні втрати природного газу за підсумками відповідного періоду.

4. Об*єм (обсяг) фактичних виробничотехнологічних втрат/витрат природного газу складається з нормативних та виробничотехнологічних втрат/витрат, а також понаднормованих втрат природного газу, які виникають під час переміщення природного газу газорозподільною системою.

{Пункт 4 глави 6 розділу III доповнено новим абзацом першим згідно зПостановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2033 від 06.11.2020}

Об*єм (обсяг) фактичних втрат та виробничотехнологічних витрат природного газу за підсумками місяця та календарного року визначається Оператором ГРМ відповідно до глави 1 розділу XІI цього Кодексу та розраховується як різниця між об*ємом (обсягом) надходження природного газу, до ГРМ у відповідний період і об*ємом (обсягом) природного газу який розподілений між підключеними до/через ГРМ споживачами та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду.

Оператор ГРМ для забезпечення власної господарської діяльності (в тому числі для фізичного балансування ГРМ, власних виробничо-технічних потреб та для покриття фактичних втрат і виробничотехнологічних витрат природного газу в ГРМ) закуповує природний газ у власника природного газу (в тому числі ГДП, ВБГ, оптового продавця, постачальника) на загальних підставах та ринкових умовах.

Відповідно до Кодексу газорозподільної системи, що затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824), «Акціонерне товариство Оператор газорозподільної системи «Луганськгаз» повідомляє, що ціна закупівлі природного газу для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у відповідний період становить:

На лютий 2021 ціна закупівлі природого газу на покриття нормованих втрат та виробничо-технологічних витрат в ГРМ становить 6 856,47 грн

за 1000 м3 газу ( без ПДВ); з ПДВ 8 227,76грн грн

//psaupteer.net/4/5729516