• Вт. Тра 21st, 2024

Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Луганськгаз"

!!! Все буде Україна !!! АT "Луганськгаз" !!! Все буде Україна !!!

Що треба знати про повірку побутового лічильника газу

ВідПресцентр

Гру 15, 2021

Лічильники газу віднесені до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) (пункт 41 Переліку категорій законодавчо регульованих ЗВТ, що підлягають періодичній повірці, затверджений постановою Кабінету Міністрів Украіни від 04.06.2015 № 374).

Законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатаціі, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту(частина перша статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон про метрологію).

Всі роботи, пов*язані з підготовкою до повірки лічильників проводяться фахівцями АТ «Луганськгаз». 

Який міжповірочний інтервал встановлено для лічильників газу?

Відповідно до затверджених міжповірочних інтервалів лічильники газу та пристрої перетворення об*єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) класу 1,0 повіряються один раз на 2 роки; класу 1,5 – один раз на 8 років (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Украіни від 13.10.2016 № 1747, зареєстрований у Мін*юсті 01.11.2016 за № 1417/29547).

Відповідно до яких нормативно-правових актів здійснюється повірка лічильників газу?

Повірка лічильників газу здійснюється відповідно до:

Закону про метрологію;

Порядку подання ЗВТ на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474;

Порядку проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатаціі, та оформлення іі результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим у Мін*юсті 24.02.2016 за № 278/278/28408;

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованим у Мін*юсті 06.11.2015 за № 1379/27824 (далі – Кодекс).

За чий рахунок здійснюється періодична повірка, обслуговування та ремонт побутового лічильника газу?

Відповідно до частини четвертоі статті 17 Закону про метрологію періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб*єктів господарювання, що надають послуги з електро – і газопостачання.

Згідно з пунктом 1 глави 8 розділу X Кодексу періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування монтаж, технічне обслуговування та пов*язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для іх побутових потреб, здійснюється за рахунок Оператора ГРМ незалежно від того, чи є він власником ЗВТ.

Оператор газорозподільноі системи (Оператор ГРМ) – це суб*єкт господарювання, що на підставі ліцензіі здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неі функціі оперативно-технологічного управління.

На кого покладається відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту побутового лічильника газу?

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб*єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.

У разі пропущення терміну періодичноі повірки лічильника газу з вини Оператора ГРМ об*єм спожитого природного газу по об*єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

За які кошти проводиться періодична повірка побутового лічильника газу?

Періодична повірка ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів газопостачання.

Як побутовий споживач дізнається про настання строку проведення періодичноі повірки його лічильника газу?

Відповідно до пункту 7 Порядку подання ЗВТ на періодичну повірку, обслуговування та ремонт виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичноі повірки ЗВТ або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення за формою згідно з додатком 1 рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

Побутовий споживач, на територі та/або в приміщенні якого встановлений лічильник газу, зобов*язаний забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ після пред*явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його повірки на місці встановлення).

Як здійснюється зняття та встановлення побутового лічильника газу?

Зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірку на місці встановлення) здійснюється у присутності споживача (власника або наймача об*єкта побутового споживача).

За необхідності розпломбування лічильника газу представник Оператора ГРМ складає акт розпломбування, який підписується споживачем (власником або наймачем об*єкта побутового споживача).

У разі відмови в доступі до об*єкта побутового споживача представнику Оператора ГРМ для зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення) споживачу змінюється режим нарахування об*ємів природного газу відповідно до вимог Кодексу.

На період зняття лічильника газу для проведення періодичноі повірки Оператор ГРМ встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

У разі якщо на період зняття лічильника газу на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний ) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців.

Якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрологіі та метрологічноі діяльності, Оператор ГРМ зобов*язаний встановити його протягом двох місяців з дати його зняття.

Якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним органом у сфері метрологіі та метрологічноі діяльності непридатним до подальшоі експлуатаціі, рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, враховуючи технічні та економічні чинники. 

Після встановлення повіреного лічильника газу (або проведення повірки лічильника газу на місці його встановлення) Оператор ГРМ здійснює пломбування повіреного лічильника газу, про що складає акт про пломбування, який має підписати споживач (власник або наймач об*єкта побутового споживача).

Ким проводиться повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальноі техніки, що перебувають в експлуатаціі?

  • науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
  • науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

Делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, визначеними цією частиною, своіх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальноі техніки, що перебувають в експлуатаціі, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієі діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, Забороняється.

//oapsoulreen.net/4/5729516